Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Publikacje oznaczone jako: badania

Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012

Wolontariat oczami wolontariuszy - raport z badań

Wolontariat oczami wolontariuszy - raport z badań
wydawca: brak danych
Warszawa 2012

To jest wolontariat

Raport z badania „Kodeks kluczowych wartości wolontariatu”

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
wydawca: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Warszawa 2011

Potencjał wolontarystyczny w Trójmieście

Agnieszka Buczyńska, Paweł Buczyński, Maciej Dębski, Bartosz Kisiel
wydawca: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Gdańsk 2009

Wielkie imprezy w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu

Raport przygotowany w ramach projektu „Organizacja wielkich imprez: słabe i mocne strony angażowania wolontariatu”

Przemysław Nosal, Anastazja Zydor, Barbara Janik
wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Socjologii
Poznań 2010

Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie miasta Białystok

Andrzej Klimczuk
wydawca: Wiedza i Edukacja
Lublin 2012

Seniorzy w działaniu

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działalność wolontaryjna

pod red. Przemysław Paweł Grzybowski, Bogdan Kunach
wydawca: Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Bydgoszcz 2013

Wolontariat w Warszawie - diagnoza

pod red. Centrum Wolontariatu w Warszawie
wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
Warszawa 2012

Wolontariat pracowniczy – między emocjami a racjonalnością

Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji

Marek Dudkiewicz
wydawca: Instytut Spraw Publicznych
Warszawa 2011

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Filip Pazderski, Paulina Sobiesiak-Penszko
wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Warszawa, czerwiec 2012

Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim

Badanie seniorów

Puzzle Research, PRFP Consulting Sp. z o.o.
wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
Warszawa 2012
Strony:«123»