QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=535

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
brak okładki
Wielkie imprezy w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu
Raport przygotowany w ramach projektu „Organizacja wielkich imprez: słabe i mocne strony angażowania wolontariatu”
autor / autorzy
Przemysław Nosal, Anastazja Zydor, Barbara Janik
wydawca wydanie
Poznań 2010

Niniejszy raport zawiera przegląd i opis wielkich, tzw. „flagowych” imprez, które odbyły się w Gdańsku, Poznaniu oraz Wrocławiu w latach 2000-2010. Raport ten jest częścią szerszego projektu badawczego, finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Organizacja wielkich imprez: słabe i mocne strony angażowania wolontariatu”. Projekt rozpoczął się on w kwietniu 2010 roku i trwał będzie do kwietnia 2011 roku.

Głównym celem całego projektu jest przyjrzenie się specyficznemu rodzajowi wolontariatu – wolontariatowi podczas wielkich imprez: sportowych, kulturalnych, religijnych i innych. Projekt ma na celu odpowiedź na pytane: czy wolontariat znajduje swoje miejsce i uzasadnienie w takich okolicznościach? Czy przynosi on korzyści organizatorom? Czy przynosi on korzyści miastom i regionom, gdzie imprezy się odbywają? Czy przynosi on korzyści wolontariuszom? Krytyczna analiza wybranych imprez w Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu ma w intencjach dać wiedzę pozwalającą na racjonalne programowanie wolontariatu.

Poleć