QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=562

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Potencjał wolontarystyczny w Trójmieście
autor / autorzy
Agnieszka Buczyńska, Paweł Buczyński, Maciej Dębski, Bartosz Kisiel
wydawca wydanie
Gdańsk 2009

Publikacja jest poświęcona aktywności społecznej na zasadach wolontariatu. Ważnym punktem rozważań na temat działań prospołecznych jest społeczeństwo obywatelskie, którego jednym z przejawów w demokratycznym państwie jest poziom oddolnych przejawów odpowiedzialności społecznej jakim są organizacje pozarządowe. Pierwsza część została poświęcona krótkiemu i ogólnemu zobrazowaniu organizacji pozarządowych w Polsce w oparciu o dostępne wyniki badań oraz wybrane publikacje na ich temat. Druga część poświęcona jest charakterystyce wolontariatu jego genezie, opisowi rodzajów i form, uwarunkowaniom prawnym sankcjonującym jego działanie oraz czynnikom mającym wpływ na aktywność społeczną. Ostatnia część jest syntetycznym opisem wyników badań potencjału wolontarystycznego mieszkańców Trójmiasta w podziale na możliwości wolontariatu wśród mieszkańców, deklarowane chęci z nim związane oraz barier do jego rozwoju. Całość podsumowują wnioski i rekomendacje na przyszłość.

Poleć