QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=373

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariat pracowniczy – między emocjami a racjonalnością
Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji
autor / autorzy
Marek Dudkiewicz
wydawca wydanie
Warszawa 2011

Niniejszy raport jest omówieniem wyników uzyskanych w ramach badania jakościowego zrealizowanego na potrzeby projektu „Pracowniczy e-wolontariat kompetencji” prowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych w partnerstwie z Fundacją Orange. Celem badania było rozpoznanie: jak rozumiane jest samo pojęcie wolontariatu i jak wygląda wolontariat pracowniczy, jakie są motywacje i bariery dla podejmowania wolontariatu pracowniczego (zarówno po stronie pracowników, jak i firm), jaka jest relacja miedzy wolontariatem czasu a wolontariatem kompetencji oraz jak na kształt wolontariatu może wpływać wykorzystanie Internetu.

Wyniki badania należy traktować jako zasygnalizowanie najważniejszych problemów związanych z wolontariatem pracowniczym, w tym także wolontariatem kompetencji. Zarazem materiał ten może dawać wstępne wskazówki dla dalszych prac projektowych.

Poleć