QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=486

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Seniorzy w działaniu
Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działalność wolontaryjna
autor / autorzy
pod red. Przemysław Paweł Grzybowski, Bogdan Kunach
wydawca wydanie
Bydgoszcz 2013

Niniejsze opracowanie jest pokłosiem projektu „Seniorzy KUTW w działaniu” realizowanego pod auspicjami Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (FUKW), z udziałem grupy słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (KUTW) na przełomie 2012 i 2013 roku. Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. Jego celem było aktywizowanie seniorów do działania na rzecz środowiska i społeczności lokalnej we współpracy z rozmaitymi partnerami – m.in. z liderami społecznymi, młodzieżą z Akademickiego Centrum Wolontariatu i specjalistami w dziedzinie fundraisingu, na co dzień uczestniczącymi w pracach organizacji pozarządowych.

Książka ta nie pretenduje do miana klasycznego opracowania naukowego. Składają się nań przede wszystkim artykuły nawiązujące do treści wykładów otwartych, które zostały wygłoszone w ramach projektu. Zawierają one zarówno charakterystykę problemów współczesnych seniorów i ich perspektyw w lokalnym społeczeństwie, jak i propozycje form aktywności o charakterze integrującym, w które mogliby się zaangażować we własnym środowisku – indywidualnie, rodzinnie i w grupie koleżeńskiej.

Potencjalnymi adresatami tej publikacji są zarówno uczestnicy projektu „Seniorzy KUTW w działaniu”, ich partnerzy, przyjaciele i znajomi z różnych środowisk, jak również osoby zainteresowane działalnością wolontaryjną, problemami integracji międzypokoleniowej i aktywizacji seniorów.

Poleć