QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=340

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariat osób dojrzałych w Polsce
Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
autor / autorzy
Filip Pazderski, Paulina Sobiesiak-Penszko
wydawca wydanie
Warszawa, czerwiec 2012

Starzenie się europejskich społeczeństw jest faktem. Według opublikowanego przez Komisję Europejską w kwietniu 2011 r. „Trzeciego raportu demograficznego” odsetek ludności w wieku powyżej 65 lat wzrósł z 13,7% w 1990 r. do 17,4% w roku 2010. Prognozuje się w rezultacie, iż do roku 2060 osoby w tym wieku będą stanowiły już około 30% ludności Unii Europejskiej (UE). Jeszcze ważniejsze może być istotne zwiększenie się odsetka osób w wieku 80 lat lub więcej („najstarszych ze starszych”), który w latach 1990–2060 ma wzrosnąć nawet czterokrotnie.

Proces ten nie omija również Polski. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że do 2035 roku liczba osób w wieku poprodukcyjnym może wzrosnąć nawet do 9,6 mln (w porównaniu do 6,2 mln w 2008 r.). W połączeniu z wynikającym z niżu demograficznego zmniejszaniem się liczby osób młodych, oznacza to, iż osoby w wieku emerytalnym2 będą stanowiły w 2035 r. już 26,7% społeczeństwa3.

Taka sytuacja zmusza rządy poszczególnych państw na kontynencie, w tym Polski, do podjęcia specjalnych działań związanych z organizacją funkcjonowania tak zmieniających się społeczeństw. Warto, by nie ograniczały się one do rozwiązań związanych z rynkiem pracy, lecz obejmowały także inne sfery ludzkiego życia. Tylko bowiem podjęcie tak wielostronnych działań może służyć osiągnięciu najlepszych rezultatów i maksymalnemu wykorzystaniu drzemiących jeszcze w polskim społeczeństwie zasobów. Na takich założeniach oparta jest niniejsza ekspertyza, poświęcona obecnemu stanowi oraz perspektywom rozwoju wolontariatu osób dojrzałych w Polsce.

Poleć