QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=567

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
To jest wolontariat
Raport z badania „Kodeks kluczowych wartości wolontariatu”
autor / autorzy
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
wydawca wydanie
Warszawa 2011

Badanie zostało przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i stanowi element kampanii „Kluczowe wartości wolontariatu” będącej częścią projektu „Wartości i aktywności wolontariatu i e-wolontariatu” , realizowanego w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Fundacją Orange, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Klanza, Fundacją Rozwoju Wolontariatu, Centrum Myśli Jana Pawła II.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości opinii społecznej na temat wartości i doniosłej roli wolontariatu, jak również promowanie jego różnorodnych form. Raport wpisuje się w to kluczowe zamierzenie poprzez poszerzanie definicji wolontariatu, pokazywanie wielości działań i aktywności mieszczących się w tym pojęciu.

Poleć