Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Publikacje w kategorii: Biblioteka

Przedsiębiorca w krainie działań społecznych

Anna Sawicka, Artur Ptak, Jarosław Lepka
wydawca: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Warszawa 2003

Wolontariat pracowniczy – między emocjami a racjonalnością

Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji

Marek Dudkiewicz
wydawca: Instytut Spraw Publicznych
Warszawa 2011

Firma = zaangażowanie


wydawca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Warszawa 2009

Wolontariat pracowniczy w praktyce

Katarzyna Lorecka
wydawca: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Warszawa 2011

Przewodnik po dobrych pomysłach

Anna Błaszkiewicz, Ola Rzążewska
wydawca: Stowarzyszenie Koncentrat
Warszawa 2009

Wolontariat pracowniczy w Polsce

Przewodnik dla biznesu


wydawca: CSRinfo
Warszawa 2011

Wyzwania wolontariatu pracowniczego


wydawca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
[Warszawa 2011]

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Filip Pazderski, Paulina Sobiesiak-Penszko
wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Warszawa, czerwiec 2012

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy - seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Poradnik dla wolontariuszy - seniorów, organizacji wysyłających i goszczących, koordynatorów, miejscowych organów władzy i instytucji edukacyjnych

Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr, Charlotte Strümpel
wydawca: Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu
[Warszawa 2006]

Angażowanie osób dojrzałych w wolontariat i aktywność społeczną

pod red. Stowarzyszenia Pro Ethica
wydawca: Stowarzyszenie Pro Ethica
Ruda Śląska [2012]