QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=332

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy - seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi
Poradnik dla wolontariuszy - seniorów, organizacji wysyłających i goszczących, koordynatorów, miejscowych organów władzy i instytucji edukacyjnych
autor / autorzy
Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr, Charlotte Strümpel
wydawca wydanie
[Warszawa 2006]

Podręcznik jest sumą doświadczeń zebranych podczas czterech pilotażowych projektów europejskiej wymiany wolontariuszy-seniorów, organizowanych od 2000 r.

Bodźcem do powstania tego podręcznika była konferencja w Tallinie (Estonia) w grudniu 2006 r. (SOCRATES Wymiar równoległy), w trakcie której uczestnicy dyskutowali i wymieniali się doświadczeniami. W konferencji uczestniczyło wiele stowarzyszeń i organizacji, szczególnie instytucje zajmujące się edukacją osób starszych, lokalne i regionalne samorządy, lokalne organizacje pozarządowe, międzynarodowe stowarzyszenia i indywidualni wolontariusze.

Podręcznik dokumentuje doświadczenia seniorów uczestniczących w programach wymiany, wskazując zarówno na korzyści, jak i trudności pojawiające się przy wymianach międzynarodowych. Nie daje on odpowiedzi na wszystkie pytania, może być jednak niezwykle pomocny dla potencjalnych uczestników przyszłych projektów.

Dzięki przeprowadzonej analizie i zapisowi istniejącej wiedzy, jak również przykładów dobrej i złej praktyki, podręcznik ten jest wartościowym źródłem dla przyszłych uczestników międzynarodowych projektów wymian seniorów. W latach 2007-2013 programy Unii Europejskiej będą ukierunkowane na edukację, kształcenie, młodzież, kulturę i budowę społeczeństwa obywatelskiego, a takie inicjatywy jak „Uczenie się przez całe życie” i „Europa dla obywateli” mogą stanowić punkt wyjścia dla podobnych działań.

Poleć