QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=364

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariat pracowniczy w praktyce
autor / autorzy
Katarzyna Lorecka
wydawca wydanie
Warszawa 2011

Wolontariat pracowniczy ma już swoje tradycje w sektorze pomocy społecznej, na przykład w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Doceniany przez mieszkańców tych domów, podopiecznych placówek i ich kierownictwo, stanowi wielkie wyzwanie dla zaangażowanych w nim wolontariuszy i instytucji, w których są zatrudnieni. Świadczenie bezinteresownej pracy na rzecz innych, potrzebujących niesie ze sobą nie tylko radość i spełnienie, pozwala też poprawić wizerunek firmy. Biznes, w którym jest czas na wolontariat ma bardziej ludzką twarz, nie opiera się wyłącznie na dochodzie i zysku.

Społeczna odpowiedzialność to jedna z cech charakterystycznych biznesu XXI wieku. Dzięki środkom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możemy ją Państwu przybliżyć wydając niniejszą publikację, a tym samym przyczynić się do rozwoju tej formy współpracy pomocy społecznej i biznesu.

Poleć