QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=323

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Angażowanie osób dojrzałych w wolontariat i aktywność społeczną
autor / autorzy
pod red. Stowarzyszenia Pro Ethica
wydawca wydanie
Ruda Śląska [2012]

Zaangażowanie osób starszych w aktywność społeczną i wolontariat to korzyść dla samej osoby starszej, organizacji i społeczności. W zasadzie nikt na tym nic nie traci. Emerytowany wolontariusz zyskuje ciekawe zajęcie, satysfakcję z pomagania innym i często zdrowotną rehabilitację, odbywającą się przy okazji wykonywanych przez niego zajęć. Organizacja zyskuje profesjonalnego, wykształconego wolontariusza. Najwięcej jednak korzysta społeczność na rzecz której wolontariusz wykonuje swoją pracę – jak w przypadku Grzegorza dzieci, które uczestniczyły w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej.

Dlaczego więc organizacje pozarządowe wciąż nie odkryły tego potencjału? Osób starszych w społeczeństwie z roku na rok przybywa. Dzięki postępowi nauk medycznych są oni coraz zdrowsi. Są też często dobrze wykształceni i doświadczeni, co sprawia, że profesjonalnie i odpowiedzialnie wykonują powierzone im obowiązki. Dlaczego mówiąc wolontariusz wciąż myślimy tylko o licealiście, studencie, a nie o osobie dojrzałej, emerycie? Czy problem leży w rekrutowaniu? Dotarciu z informacją o wolontariacie do osób starszych? Zachęceniu osób starszych do wyjścia z domu i otwarcia się na potrzeby społeczne? Może problem polega na trudnościach w zaplanowaniu seniorom pracy, powierzeniu odpowiednich obowiązków? Odkryciu potencjału i pochyleniu się nad ich trudnościami?

Na te i inne pytania odpowiadały badania prowadzone w drugiej połowie 2010 roku przez Stowarzyszenie Pro Ethica. Badania te miały głównie wymiar lokalny, obejmowały Rudę Śląską i zostały dofinansowane z budżetu miasta.

Opracowanie metodologii angażowania osób starszych w wolontariat i działalność społeczną obejmuje część teoretyczną – analizę światowej literatury i praktyczną – wnioski z przeprowadzonych konsultacji z działaczami rudzkich organizacji pozarządowych. Przy okazji pracy nad metodologią do rudzkich organizacji pozarządowych rozesłana została ankieta umożliwiająca zaprezentowanie oferty dla osób starszych. Są tu więc konkretne informacje, gdzie i co może robić w Rudzie Śląskiej osoba starsza, która chciałaby zaangażować się w działalność społeczną.

Publikacja ta kierowana jest zarówno do działaczy i pracowników organizacji pozarządowych jak i do osób indywidualnych, dojrzałych – także tych, którzy dotychczas z działalnością społeczną nie mieli nic wspólnego. Organizacjom pomaga ona zrozumieć dlaczego warto dostosować swą ofertę do osób starszych i pokazuje, jak to zrobić. Osobom starszym pomaga, wskazując konkretne organizacje działające w mieście, doradza, jak odkryć swój potencjał oraz zaangażować się w pracę na rzecz potrzebujących.

Poleć