Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Publikacje w kategorii: e-książka

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Praktyczny komentarz

Marta Żołędowska
wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Warszawa 2011

Wolontariat - aspekty prawne

Broszura Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Warszawa 2011

Portfolio - indeks umiejętności wolontariackich

Zespół Centrum Wolontariatu w Warszawie
wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
Warszawa 2012

Poradnik koordynatora / koordynatorki wolontariatu

Michał Braun, Jakub Kubiec
wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach
Kielce 2011

Wolontariat w szkole

Organizacja i prowadzenie szkolnego wolontariatu

pod red. Małgorzaty Miszteli
wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
Warszawa 2012

Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach

Poradnik prawny

Katarzyna Kołodziej, Beata Żmichowska
wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
Warszawa 2012

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Beata Tokarz, Gabriela Zimirowska
wydawca: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Elbląg 2007

Same plusy - wolontariat 50+

Prezentacja doświadczeń projektu

Tomasz Schimanek, Beata Tokarz
wydawca: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Elbląg 2007

Współpraca z wolontariuszami 50+

Poradnik dla organizacji i instytucji

Beata Tokarz, Gabriela Zimirowska
wydawca: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Elbląg 2007

Jak organizować wolontariat w szkole?

Katarzyna Braun, Bogna Fràszczak
wydawca: Profile sp. z o.o.
Warszawa 2009