QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=54

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!
autor / autorzy
Beata Tokarz, Gabriela Zimirowska
wydawca wydanie
Elbląg 2007

Wolontariat może zaspokoić wiele ważnych potrzeb osób po pięćdziesiątym roku życia – i to zarówno tych starszych, które od lat są na emeryturze, jak też tych młodszych, które często pracują zawodowo i jeszcze nie przekroczyły progu starości. Warto pamiętać, że osoby 50+ mają imponujący zasób doświadczenia i tego, co jest nazywane mądrością życiową (wiedza ekspercka, rodzicielska, człowiecza i obywatelska). Z wiekiem rośnie także potrzeba bycia przydatnym i to jest kapitał dla wolontariatu – z którego szkoda byłoby nie skorzystać.

W odniesieniu do osób starszych często używam słowa, które funkcjonuje w świecie telefonów komórkowych. Zamiast „aktywizacji” mówię o „aktywacji” – o potrzebie ponownego włączenia się do głównego nurtu życia społecznego. Osoby starsze nie mogą pozostawać na uboczu, konieczny jest ich czynny udział w życiu zbiorowym: zabieranie głosu w sprawach, które ich dotyczą, współpraca zmierzająca do osiągnięcia wspólnych celów, zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnych. Wolontariat jest doskonałą formą włączania osób 50+ do społeczeństwa.

W wolontariat wpisana jest zasada dobrowolności, zatem nikogo nie można zmusić do tego typu aktywności. Wszystkich tych, którzy odnajdą w sobie chęć pomagania innym, namawiam do sprowadzenia się w roli wolontariusza. Mam nadzieję, że wiele osób przekona się, że bezinteresowne działanie dla innych i z innymi wnosi w życie człowieka radość i entuzjazm, a dla osób 50+ stanowi prawdziwy zastrzyk młodości.

Poleć