QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=88

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Praktyczny komentarz
autor / autorzy
Marta Żołędowska
wydawca wydanie
Warszawa 2011

Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce ma na celu wyjaśnienie niuansów znowelizowanej ustawy, w odniesieniu do najczęściej podnoszonych pytań dotyczących stosowania UoDPPiW, w sposób spójny z wykładnią dotychczas stosowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Poleć