QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=44

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Współpraca z wolontariuszami 50+
Poradnik dla organizacji i instytucji
autor / autorzy
Beata Tokarz, Gabriela Zimirowska
wydawca wydanie
Elbląg 2007

Polskie społeczeństwo, podobnie jak populacje innych krajów europejskich, starzeje się. Obecnie mamy 12 milionów osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, co stanowi blisko jedną trzecią ogółu populacji, a w 2030 roku udział tej grupy wiekowej wyniesie już blisko 45%.

W populacji osób powyżej pięćdziesiątego roku życia przeważają osoby, które już nie pracują (są na rencie lub emeryturze) lub takie, które zbliżają się do końca aktywności zawodowej. Warto podkreślić, że polscy emeryci należą do najmłodszych w Europie, co wiąże się z powszechną praktyką przechodzenia na wcześniejsze emerytury (tylko 17% kobiet i 33% mężczyzn pracuje aż do osiągnięcia ustawowej granicy wieku emerytalnego).

Obecnie, kiedy ludzie starsi cieszą się dłuższym życiem i lepszym zdrowiem, przejście na emeryturę nie powinno oznaczać zaprzestania aktywności. Wolny czas, wiedza, doświadczenie życiowe i zawodowe seniorów stanowią olbrzymi kapitał dla wolontariatu. Niestety kapitał ten jest obecnie w niewielkim stopniu wykorzystywany. Badania Stowarzyszenia KLON/JAWOR dowodzą, że stosunkowo mało osób po pięćdziesiątce angażuje się w wolontariat. Najczęściej wolontariuszami zostają osoby młode (studenci i uczniowie).

Optymizmem na przyszłość napawa fakt, że doświadczenia tych podmiotów, które współpracują z wolontariuszami po pięćdziesiątce, są bardzo pozytywne. Różnorodność wieku wolontariuszy wzbogaca zespół organizacji, sprzyja międzypokoleniowej wymianie doświadczeń. Starsi wolontariusze często podejmują się zadań, które wymagają specjalistycznych umiejętności czy życiowego doświadczenia, poświęcają też więcej czasu na wolontariat niż osoby młode i na dłużej związują się z organizacją.

Mamy nadzieję, że lektura tej broszury zachęci instytucje i organizacje z Elbląga i powiatu elbląskiego do większego otwarcia na współpracę ze starszymi wolontariuszami. Warto podkreślić, że dużą rolę w zakresie rozwoju wolontariatu 50+ mają do odegrania organizacje skupiające seniorów, na przykład kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku. Mogą one dostarczać swoim członkom wiedzy z zakresu wolontariatu, a także kreować modę na wolontariat osób starszych.

Poleć