QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=49

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Same plusy - wolontariat 50+
Prezentacja doświadczeń projektu
autor / autorzy
Tomasz Schimanek, Beata Tokarz
wydawca wydanie
Elbląg 2007

Broszura, która trafiła w Państwa ręce, skierowana jest przede wszystkim do organizacji zajmujących się promocją i rozwojem wolontariatu. Publikacja powstała z chęci podzielenia się doświadczeniami projektu pt. „Same plusy. Wolontariat 50 +”, który był realizowany w Elblągu i powiecie elbląskim przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu w okresie od września 2006 roku do grudnia 2007 roku. Wdrożenie projektu było możliwe dzięki finansowemu wsparciu uzyskanemu ze środków Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Fundacji Grupy TP.

Projekt został opracowany w odpowiedzi na niewielką popularność wolontariatu wśród osób powyżej pięćdziesiątego roku życia i brak kompleksowych działań służących promocji tej formy aktywności wśród ludzi starszych. Podjęte przez nas działania miały charakter pilotażu. Na przykładzie Elbląga chcieliśmy wypracować i przetestować metody służące zachęceniu z jednej strony osób 50+ do podejmowania wolontariatu, z drugiej instytucji publicznych i organizacji pozarządowych do korzystania ze wsparcia starszych wolontariuszy.

Poleć