QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=746

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Szanse, bariery, metody i obszary animowania inicjatyw wolontariackich
Raport z badań jakościowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli organizacji i instytucji publicznych oraz liderów działających na terenie Gdańska
autor / autorzy
Maciej Brosz
wydawca wydanie
Gdańsk 2013

Głównym celem przeprowadzonego badania jakościowego było rozpoznanie opinii dwóch zróżnicowanych grup respondenckich: przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, liderów – „lokomotyw oddolnych inicjatyw”, czyli aktywnych seniorów działających wolontariacko na terenie Gdańska; na temat szans, barier, metod i obszarów animowania współpracy obu środowisk.

Prezentowane w niniejszym raporcie wyniki badań są podstawą wypracowanych rekomendacji wskazujących istotne elementy, które powinny być uwzględniane w projektowaniu działań wspierających oddolne inicjatywy wolontariackie wśród seniorów.

Poleć