QR do tej strony

https://bibliotekawolontariatu.pl/?p=689

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Vademecum wolontariusza
autor / autorzy
wydawca wydanie
Katowice 2012

O wolontariacie powstało już dość dużo różnych opracowań i materiałów, coraz częściej przeprowadza się badania społeczne, których celem jest ukazanie różnych aspektów działań społecznych.

Wolontariat dla wielu z nas nie jest zjawiskiem obcym, prawie każdy z nas coś zrobił dla innych, chociaż może nie nazywa tego wolontariatem ale po prostu zwykłym zachowaniem wynikającym po prostu z bycia człowiekiem. Z pewnością każdy z nas również wskaże człowieka, który coś pożytecznego robi dla innych ludzi, czy środowiska. Wolontariuszami jesteśmy, wolontariusze nas otaczają i oby ten stan rzeczy trwał nadal, bo stale pojawiają się nowe potrzeby, a stare problemy wciąż nie są definitywnie rozwiązane. Instytucje publiczne i politycy sami nie są w stanie ich skutecznie rozwiązać i dlatego my wolontariusze i społecznicy musimy wychodzić naprzeciw osobom potrzebującym, być z nimi i ich wspierać. W tym miejscu należy głęboko pokłonić się i podziękować ludziom o wrażliwych sercach, którzy każdą chwilę pragną wykorzystać owocnie i sensownie pomagając słabszym,zagubionym, smutnym…, nadając tym samym wartość swojemu życiu.

Publikacja, którą opracowaliśmy dla Państwa to zbiór najważniejszych informacji i wiedzy o wolontariacie.

Poleć