QR do tej strony

https://bibliotekawolontariatu.pl/?p=671

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Jak mówić o większości świata
Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa
autor / autorzy
Dorota Gadzinowska, Gabriela Lipska, Marcin Wojtalik
wydawca wydanie
Warszawa 2009

Globalna edukacja rozwojowa pomaga uczniom w zrozumieniu współczesnego świata. To zadanie spoczywa na nauczycielach, którzy podejmują się realizacji programów takich jak Szkoła Globalna. Czasami trudnością może być odpowiednie przedstawienie krajów globalnego Południa, czyli krajów rozwijających się. Z jednej strony chcemy, aby uczniowie zdawali sobie sprawę z ogromu wyzwań stojących przed krajami biedniejszymi od Polski (czyli większością świata!), ale z drugiej – pragniemy, aby informacje o realnych problemach nie zniechęciły uczniów. Chcemy przecież rozbudzić wśród nich zainteresowanie tematyką globalną i zachęcić ich do działania na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata.

Jak znaleźć odpowiednie proporcje? Jak znaleźć właściwą perspektywę w przedstawianiu krajów Południa? Pomocą dla nauczyciela będzie niniejsza publikacja, która prezentuje zasady rzetelnego informowania, sformułowane w „Kodeksie w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa”. Dokument ten, przygotowany przez organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą rozwojową i humanitarną, możne być punktem odniesienia dla każdego nauczyciela prowadzącego zajęcia z edukacji rozwojowej czy edukacji globalnej.

Poleć