QR do tej strony

https://bibliotekawolontariatu.pl/?p=663

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Kodeks dobrych praktyk w zakresie edukacji globalnej dla wolontariuszy
autor / autorzy
b.d.
wydawca wydanie
Kraków 2012

Mimo że nie istnieje ściśle określona definicja Edukacji Globalnej w kontekście wolontariatu zagranicznego, to wykorzystanie wyznawanych tu wartości i zasad w procesie rozwoju wolontariusza może pozwolić na pełniejsze zrozumienie sensu wolontariatu za granicą oraz umiejscowienie go w szerszej perspektywie rozwoju. Możliwość wyjazdów zagranicznych oraz bezpośredniego zetknięcia się z wieloma trudnymi i złożonymi problemami dotyczącymi ubóstwa i niesprawiedliwości, występujących na świecie, może stanowić inspirację lub punkt wyjścia do większego zaangażowania w Edukację Globalną.

Poleć