QR do tej strony

https://bibliotekawolontariatu.pl/?p=630

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariat w sporcie, sport dla wolontariatu
Rekomendacje. Zaproszenie do dyskusji.
autor / autorzy
b.d.
wydawca wydanie
Warszawa 2010

Nieformalna grupa „Wolontariat Sportowy 2012+”, w skład której wchodzą przedstawiciele kilkunastu organizacji, instytucji oraz biznesu, powstała, aby wykorzystać te wydarzenia jako impuls do trwałego wzmocnienia wolontariatu sportowego w Polsce.
Nasza dotychczasowa współpraca zaowocowała opracowaniem listy barier uniemożliwiających rozwój tej części sektora pozarządowego oraz propozycji rekomendowanych działań. Uważamy, że dzięki zapoczątkowanej w ten sposób współpracy i zbiorowemu wysiłkowi, który włożymy w ich realizację, mamy szansę przyczynić się do zbudowania dobrych warunków rozwoju wolontariatu sportowego w Polsce.

Poleć