QR do tej strony

https://bibliotekawolontariatu.pl/?p=519

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Budowanie i rozwój zespołu poprzez wolontariat pracowniczy
Poradnik dla wolontariuszy
autor / autorzy
Izabela Dyakowska, Włodzimierz Świątek
wydawca wydanie
Warszawa 2008

Z Ogólnopolskich Badań o Wolontariacie Pracowniczym wynika, że myli się ten, kto sądzi, iż wolontariat pracowniczy przynosi korzyści tylko dla jednej ze stron, a dla pozostałych jest kosztem. Przy oczywistych profitach dla odbiorców pomocy (NGO), również wolontariusze i firmy zyskują dzięki uczestnictwu w programie.

Dla pracowników to unikalna możliwość samorealizacji, rozwijania siebie i swoich zainteresowań oraz poznania siebie i kolegów w odmiennych sytuacjach. Pracodawcy poprawiają wizerunek swojego przedsiębiorstwa wśród pracowników oraz wzmacniają ich motywację. Ponadto wolontariat pracowniczy ma pozytywny wpływ na postrzeganie firmy na zewnątrz organizacji. W co trzeciej firmie poprawa wizerunku przekłada się na wzrost liczby klientów! Wystarczy powiedzieć, że w firmach realizujących programy wolontariackie, trzy czwarte pracowników, którzy nie są obecnie wolontariuszami, chciałoby nimi zostać w przyszłości.

Czy to wszystko oznacza, że mamy do czynienia z sytuacją, z której powinniśmy być zadowoleni? Czy nakreślony wyżej „idealny obraz” znajduje swoje rzeczywiste odzwierciedlenie w praktyce? Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest tylko modnym hasłem, czy może jednak czymś wartościowym z czego możemy już być dumni? Nie chcemy dokonywać tutaj generalnych ocen lub formułować ostatecznych odpowiedzi. Zależy nam raczej na zainspirowaniu i zachęceniu, siebie i was, do głębszej refleksji nad sensem pomagania i tworzenia dobra wspólnego w naszych społecznościach. Jesteśmy przekonani że coraz więcej osób będzie się decydowało na wyjście z cienia i podejmowanie wolontariackich wyzwań, tworząc pozytywne wzorce do naśladowania.

(ze wstępu)

Poleć