QR do tej strony

https://bibliotekawolontariatu.pl/?p=163

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien?
Broszura Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
autor / autorzy
Kamil Bobek, Marta Żołędowska
wydawca wydanie
Warszawa 2011

Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontariackiej, w trakcie której chętni poświęcą wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom.

Będąc wolontariuszem można nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony. Zasady współpracy z wolontariuszami przedstawione zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 873) uchwalonej w 2003 roku. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, zapoznaj się z najważniejszymi przepisami wprowadzonymi przez ustawę. Dzięki temu, będziesz mógł lepiej i skuteczniej działać na rzecz wybranej organizacji bądź instytucji.

Poleć