QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=783

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Stowarzyszenie rodziców
Tworzenie, rozwój wolontariat
autor / autorzy
Grzegorz Całek
wydawca wydanie
Warszawa 2014

Kiedy w roku 2007 nastąpiła nowelizacja ustawy o systemie oświaty, rady rodziców uzyskały nowe, istotne i dość szerokie kompetencje. Możliwości dane radom, a także określona ustawą ich odrębność i niezależność od dyrekcji i całego grona pedagogicznego, miały na celu wzmocnienie pozycji rodziców w polskiej szkole, a przez to ich upodmiotowienie i zaktywizowanie.

Było jasne, że tylko dobre współdziałanie grona pedagogicznego, uczniów i rodziców da szansę na skuteczne rozwiązywanie problemów w polskich szkołach i przedszkolach, pozwoli dokonać prawdziwego przełomu w rozwoju systemu edukacji.

Dlatego właśnie w 2007 r. w Instytucie Inicjatyw Pozarządowych rozpoczęliśmy realizację programu „Rodzice w szkole”, będącego szeregiem różnorodnych działań (projektów, akcji, konferencji, publikacji), mających na celu odmienienie polskich przedszkoli i szkół przez zaktywizowanie rodziców.

Poleć