QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=742

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariat rodzinny - raport ewaluacyjny 2014
autor / autorzy
Aleksandra Gołdys, Maria Szymborska
wydawca wydanie
Warszawa 2015

Akademia Rozwoju Filantropii i Fundacja PZU w swoim Programie „Wolontariat Rodzinny” postawiły na bycie razem. Niecodzienne podejście organizatorów polegało na skupieniu się na tym, „jak” pomagać , a nie na tym, „co” konkretnie robić. Najważniejszym elementem programu było bowiem zainicjowanie i wsparcie różnorodnych projektów realizowanych przez grupy rodzin, które przy wsparciu lokalnych organizacji lub instytucji, zyskały możliwość sprawdzenia się w konkretnych zadaniach na rzecz innych. Pozostawiając rodzinom wybór co do tematyki projektów, odwołano się do istoty idei pomocniczości. Założono, że to rodziny wiedzą najlepiej, jakie pomysły należałoby obecnie realizować w ich otoczeniu/środowisku. Uruchomiło to falę lokalnej, prawdziwie oddolnej aktywności i doprowadziło do realizacji bardzo ciekawych inicjatyw w całej Polsce.

Okazało się, że w prostej koncepcji wolontariatu rodzinnego kumulują się dobroczynne procesy z wielu obszarów i jednocześnie neutralizują ryzyka powszechnie występujące przy realizacji projektów społecznych.

Poleć