QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=723

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariat - czas stracony czy bezcenny
autor / autorzy
pod red. Przemysław Paweł Grzybowski Nina Woderska
wydawca wydanie
Bydgoszcz 2014

Niniejsze opracowanie jest pokłosiem sympozjum naukowo-szkoleniowego „Wolontariat – czas stracony czy bezcenny?”, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ramach programu PROJEKTOR – wolontariat studencki.

Sympozjum odbyło się 10 stycznia 2014 r. w auli Biblioteki Uniwersyteckiej UKW. Oprócz przedstawicieli organizatorów, wzięli w nim udział wolontariusze i sympatycy Akademickiego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia WIOSNA, Centrum Pracy i Rozwoju Młodzieży w Bydgoszczy, Fundacji „DrClown”, Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Greenpeace Polska, programu PROJEKTOR – wolontariat studencki, Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wolontariatu pracowniczego firmy Neuca.

Książka ta nie pretenduje do miana opracowania naukowego. Ma charakter przede wszystkim popularyzatorski, a składają się nań głównie artykuły nawiązujące do treści wykładów wygłoszonych w ramach sympozjum oraz towarzyszących mu warsztatów. Różnią się pod względem formy, treści, języka i pierwotnego przeznaczenia, ponieważ są to zarówno fragmenty prac naukowych, dokumentacji sporządzanej przez wolontariuszy w ramach różnego rodzaju projektów oraz zapisy wywiadów przeprowadzonych specjalnie do niniejszego zbioru. Zbiór tekstów uzupełniają wykazy literatury przedmiotu i stron internetowych na temat wolontariatu, wypisy z Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przesłanie papieża Jana Pawła II na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu oraz wizytówki autorów poszczególnych części niniejszej książki.

Poleć