QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=705

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Inicjatywa lokalna krok po kroku
autor / autorzy
Agnieszka Czarkowska, Łukasz Domagała, Arkadiusz Jachimowicz, Marta Makuch, Łukasz Waszak, Zbigniew Wejcman
wydawca wydanie
Warszawa 2013

Prezentujemy Państwu publikację, w której proponujemy modelowe przejście procesu związanego z przygotowaniem i realizacją inicjatywy lokalnej.

Przedstawiony model 3P opiera się na trzech etapach działań: P-Przygotuj, P-Przeprowadź, P-Pokaż inicjatywę lokalną.

Każdy z etapów jest opisany z dwóch perspektyw: mieszkańców, którzy chcą przeprowadzić inicjatywę w swoim środowisku lokalnym, oraz samorządu, dla którego inicjatywa lokalna oznacza przede wszystkim konieczność sprostania licznym wymogom formalno-prawnym.

Publikacja ta jest więc praktyczną instrukcją, jak krok po kroku mieszkańcy i samorząd powinni przygotować się do przeprowadzenia, realizacji, rozliczenia i upowszechniania inicjatywy lokalnej, zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym.

Poleć