QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=693

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Działaj w przestrzeni!
Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie
autor / autorzy
wydawca wydanie
Warszawa 2013

Organizatorko, Organizatorze!

Jednym z kluczowych etapów organizacji wydarzenia w przestrzeni publicznej jest uzyskanie zgody na zajęcie terenu. Mimo iż z definicji przestrzeń ta jest bezpłatna i ogólnodostępna, to nawet jej częściowe zajęcie wiąże się często ze skomplikowaną i wieloetapową procedurą administracyjną a także pociąga za sobą koszty. Nasz przewodnik ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie: co powinieneś wiedzieć, przystępując do takiego przedsięwzięcia?

Pamiętaj!

Czas niezbędny na rezerwację terenu w przestrzeni publicznej zależy od wielu czynników, takich jak charakter imprezy czy rodzaj terenu, na którym miałaby się ona odbyć, dlatego najlepiej zająć się tym na co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem wydarzenia.

Poleć