QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=654

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariat - włącz się
Podręcznik dobrych praktyka
autor / autorzy
Anna Fedas, Maria Rogaczewska
wydawca wydanie
Poznań 2012

Niniejsza publikacja nie powstałaby bez wywiadów, których udzielili zarówno uczestnicy/czki i mentorzy/mentorki organizacji przyjmujących, koordynatorzy regionalni, jak i osoby zaangażowane w realizację projektu w charakterze doradców zawodowych, trenerów oraz pracowników/czek projektu.

Mamy nadzieję, że publikacja ta ukaże cały kontekst projektu „Wolontariat-włącz się!”, jak również sprawi, że zaproponowane w jego ramach narzędzia wsparcia aktywizacji społecznej i zawodowej, takie jak: profesjonalnie zarządzany wolontariat (w tym wolontariat sportowy) oraz zindywidualizowanie oferty szkoleniowej, będą coraz częściej wykorzystywane w codziennej praktyce organizacji i instytucji zajmujących się tą tematyką.

Publikacja jest podzielona na dwie części: pierwszą – dotyczącą architektury projektu i ścieżki wsparcia, jaką otrzymali uczestnicy i uczestniczki projektu oraz drugą – zawierającą ocenę zaproponowanej w projekcie metody aktywizacji zawodowej i społecznej.

Poleć