QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=650

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Raport o zaangażowaniu wolontariuszy po powrocie z misji zagranicznych
autor / autorzy
pod red. Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna, Joanna Stożek
wydawca wydanie
Kraków 2013

Polskie organizacje wysyłają niewielką, choć zauważalną liczbę wolontariuszy do krajów partnerskich współpracy rozwojowej. Według naszych szacunków może ona stanowić około 400 osób rocznie1. Długość wolontariatów jest różna, począwszy od bardzo krótkich wyjazdów (np. workcampy), po roczne, a nawet wieloletnie pobyty, związane z zaangażowaniem w różne projekty lub współpracę z lokalnymi organizacjami. Cennym aspektem wolontariatu jest doświadczenie wolontariuszy powracających do kraju. Można je wykorzystać nie tylko w działaniach zagranicznych, ale przede wszystkim – w edukacji globalnej skierowanej do polskiego społeczeństwa.

Poleć