QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=621

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Laboratorium kultury: wolontariat kulturalny w trzecim sektorze
Raport z projektu
autor / autorzy
pod red. Daria Kubiak, Julian Czurko
wydawca wydanie
Łódź 2013

Projekt „Laboratorium Kultury ROKOKO” zrodził się z chęci sprawdzania i testowania narzędzi, które mogą być przydatne organizacjom pozarządowym zajmującym się kulturą. Na co dzień współpracujemy z różnymi NGO, działamy wolontariacko i koordynujemy takie działania – i często spotykamy się z różnymi problemami i wątpliwościami związanymi z nieodpłatnym wsparciem działań społecznych. Jest dla nas jasne, że skoro ludzie poświęcają własny czas i profesjonalne umiejętności dla kultury, nie oczekując w zamian korzyści finansowych ani materialnych, należy im się wszelka dodatkowa pomoc.

Laboratorium Kultury ROKOKO przygotowaliśmy jako dwie organizacje: Fundacja Rokoko, która zainicjowała pomysł, oraz Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego. Pracując nad nim połączyliśmy dwa doświadczenia: z jednej strony nowoczesnego zarządzania organizacją i pracy metodą projektową w Rokoko, a z drugiej ponad dwudziestotrzyletniej pracy zgodnie z etosem bezinteresownego wspierania kultury literackiej po stronie SLKKB. Efektem było ujęcie wolontariatu, w którym integrujemy wiedzę z zakresu humanistyki z nowoczesnymi i odpowiedzialnymi formami edukacji, zarządzania oraz marketingu. Widzimy wolontariat jako bardzo jeden z aspektów struktury danej organizacji czy instytucji, który powinien być podporządkowany nadrzędnym celom i realizować wspólną misję kulturalno-społeczną. Jest to podejście promowane przez Fundację jako podstawa nowoczesnego i dobrego zarządzania, a dla Stowarzyszenia stanowiące wieloletnią praktykę jako pierwszej w wolnej Polsce organizacji środowisk twórczych, wyróżnionej za swoją działalność statusem Organizacji Pożytku Publicznego.

Poleć