QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=608

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariat w kulturze
Projekty, pomysły, podpowiedzi
autor / autorzy
pod red. Margerita Krasnowolska, Agnieszka Siewicz
wydawca wydanie
Kraków 2013

Rola kultury w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a w konsekwencji – w budowaniu wysokiego kapitału społecznego, który powinien je charakteryzować, pozostaje niezmiennie nadrzędna. Więziotwórczy charakter kultury stwarza przede wszystkim podstawy do autoidentyfikacji jednostki, w efekcie wykształcając wśród przedstawicieli określonej grupy społecznej, lokalnej, czy subkulturowej zbiorowe poczucie tożsamości. Daje jednak także i coś więcej: dzięki bezinteresownemu promowaniu takiej postawy pojawia się współodpowiedzialność za położenie społeczne i obywatelskie zaangażowanie innych członków wspólnoty.

W tym kontekście dobrowolne zaangażowanie każdego z nas w wartościowe obszary działalności kulturalnej pozwala na lepsze wyrażenie siebie i w rezultacie zyskanie większej samoświadomości. Istotnym aspektem tego procesu jest kształtowanie relacji z dziedzictwem kulturowym miejsca, z którym jesteśmy związani i na rzecz którego pracujemy. Stajemy się bowiem jego współtwórcami. Wolontariat jest jedną z możliwości aktywnego uczestnictwa w kreowaniu kultury, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ponadnarodowym, poprzez udział w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych podejmowanych na taką skalę.

Poleć