QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=604

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Model wolontariatu na rzecz integracji uchodźców
Przewodnik metodyczny
autor / autorzy
pod red. Marta Jachowicz
wydawca wydanie
Lublin 2013

Oddajemy do Waszych rąk publikację, która jest wynikiem doświadczeń Centrum Wolontariatu i instytucji publicznych oraz osób współpracujących z naszą organizacją przy projekcie „Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodźców” realizowanym przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa. W okresie realizacji projektu udało się nam stworzyć swoiste laboratorium, w którym wykorzystaliśmy nasze wieloletnie doświadczenia obecności i pracy w lubelskim Ośrodku dla Cudzoziemców, by wypracować model wolontariatu ukierunkowanego na proces preintegracji uchodźców. Dzięki projektowi działania te mogły być też realizowane w innych ośrodkach, w Białej Podlaskiej i Kolonii Horbów. Było to możliwe dzięki partnerstwu różnych podmiotów, zaproszonych do współpracy ekspertów i zaangażowaniu wolontariuszy i samych uchodźców. Innowacją naszego działania było m.in. podmiotowe podejście do beneficjentów naszego projektu – uchodźców, włączanie ich w planowanie, współorganizowanie wydarzeń oraz ocenę efektów projektu. Niewątpliwie nowym i skutecznym narzędziem stało się medialne oddziaływanie projektu i współpraca z mediami.

Prezentowana publikacja w zamyśle miała być poradnikiem. Ale uciekliśmy od standardów i języka metodycznego, by lektura była uniwersalna w przekazie. By trafiła do różnych odbiorców: wolontariuszy, szefów organizacji pozarządowych, pracowników ośrodków dla cudzoziemców, nauczycieli, pracowników socjalnych, animatorów kultury i samopomocowych grup tworzonych przez uchodźców.

Dzięki temu zebrane przez nas doświadczenia mogą stać się wskazówką i podpowiedzią, jak w programach integracji uchodźców budować wolontariat i poszerzać ofertę wsparcia cudzoziemców. Być może dla niektórych czytelników lektura będzie retrospekcją i podróżą sentymentalną. Może przypomnieniem zmagań, wysiłków tworzenia własnych, autorskich programów pomocy i wsparcia. Dla innych, mamy nadzieję, stanie się inspiracją do nowych inicjatyw służących integracji uchodźców w lokalnych społecznościach.

Jacek Wnuk
Prezes Centrum Wolontariatu w Lublinie

Poleć