QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=575

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Młody obywatel
Uczniowskie projekty na rzecz społecznosci lokalnej - Pakiet edukacyjny
autor / autorzy
Adam Markuszewski, Małgorzata Ołdak, Barbara Rostek, Anna Sandomierska, Jedrzej Witkowski, Judyta Zietkowska, Łukasz Zych
wydawca wydanie
Warszawa 2011

Idea angażowania się uczniów w rozwijanie lokalnego kapitału społecznego jest wartościowa z wielu powodów. Włącza młodych ludzi w usuwanie barier rozwojowych stojących przed polskim społeczeństwem. Stwarza możliwości rozwijania wolontariatu korzystnego dla wspólnot sąsiedzkich. Otwiera przed młodymi ludźmi nowe i bardzo potrzebne możliwości edukacyjne.

Zadaniem szkoły nie jest bowiem jedynie zapewnienie uczniom wiedzy akademickiej. Uzyskanie wysokich not na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie zapewne potwierdza posiadanie wiedzy o instytucjach państwa demokratycznego. Nie wskazuje jednak na posiadanie przez absolwentów szkół potrzebnych postaw obywatelskich. Wiemy, że postawy są uwarunkowane bardziej przez doświadczenia społeczne niż przez informacje zaczerpnięte z książek. Z tego powodu postanowiono, aby 20% treści wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum uczeń zdobywał metoda projektu edukacyjnego. Dlatego także wymaga się, aby wszyscy uczniowie w trakcie nauki w gimnazjum zrealizowali co najmniej jeden zespołowy projekt edukacyjny. Podobna sytuacja ma miejsce w szkole ponadgimnazjalnej. Potrzebne są jednak przedsięwzięcia celowo nakierowane na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich.

Udział młodych ludzi w lokalnych działaniach obywatelskich zostawi ślad, który będzie procentował w ich życiu po zakończeniu szkoły. Młodzi ludzie zauważają w swoim otoczeniu wiele problemów społecznych. Napotykają je we własnych domach, widza w sąsiedztwie, na ulicy, dowiadują się o nich od rówieśników i z mediów. Brak zgody na obniżające jakość ludzkiego życia problemy społeczne, jest naturalna ludzka reakcja. Tak samo jak chęć angażowania się w ich rozwiązywanie. Przeprowadzenie wartościowego społecznie działania daje szanse na odczucie własnej wartości i sprawczości oraz doświadczenie solidarności społecznej. Działanie takie zostawi w młodych ludziach pożądany wychowawczo ślad na całe życie. Obowiązkiem dorosłych jest stworzenie uczniom możliwości działania na rzecz innych.

Poleć