QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=550

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Edukacja obywatelska młodzieży
Dobre praktyki
autor / autorzy
Fundacja Civis Polonus
wydawca wydanie
Warszawa 2009

Publikacja ta jest częścią projektu „Aktywizacja obywatelska młodzieży – wyzwanie dla organizacji pozarządowych”, prowadzonego przez Fundację Civis Polonus w 2009 roku. Celem projektu było wzmocnienie skuteczności działań organizacji pozarządowych, zajmujących się nieformalną edukacją obywatelską młodzieży. Zależało nam na stworzeniu przestrzeni do współpracy oraz dyskusji nad celami i metodami pracy pomiędzy tymi organizacjami.

Opisane w niniejszej publikacji projekty są tylko próbką wysiłków organizacji pozarządowych na rzecz edukacji obywatelskiej młodzieży. Serdecznie zachęcamy do interesowania się działaniami innych fundacji i stowarzyszeń w tej dziedzinie.

 

 

Poleć