QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=546

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariat w pomocy społecznej
autor / autorzy
Katarzyna Paduszyńska, Ewa Solecka-Florek, Wioletta Wilimska
wydawca wydanie
Kraków 2011

Oddajemy w Państwa ręce poradnik „Wolontariat w pomocy społecznej”. Jest to informator skierowany do instytucji i organizacji wchodzących w skład systemu pomocy społecznej. Celem niniejszego poradnika jest dotarcie z podstawowymi informacjami na temat wolontariatu do instytucji zajmujących się pomocą społeczną, które ze względu na różne okoliczności potrzebują wsparcia wolontaryjnego.

Poradnik składa się z dwóch części: pierwsza zawiera informacje na temat podstawowych pojęć dotyczących wolontariatu, omawia warunki i zasady współpracy wolontaryjnej oraz przybliża wymagania i kwalifikacje, którymi powinien charakteryzować się wolontariusz w systemie pomocy społecznej. Zwiera także wzory dokumentów, zasadnicze przepisy prawa oraz adresy organizacji, które służą pomocą w znalezieniu wolontariusza.
Druga część publikacji zawiera zapis rozmów przeprowadzonych z koordynatorem wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej, wolontariuszami oraz założycielami i twórcami Korczakowskiej Republiki Dziecięcej Dyliniarnia – organizacji opartej na wolontariacie.

Mamy nadzieję, że wydawnictwo dostarczy pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej rzetelnych informacji na temat wolontariatu, co z kolei zaowocuje popularyzacją tej formy aktywności społecznej.

Poleć