QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=531

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy
Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach
autor / autorzy
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA
wydawca wydanie
[Warszawa]

Podręcznik dla koordynatorów wolontariatu „Wolontariusz szansą” został przygotowany przez Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Ochota w ramach realizacji projektu „Światy dzieci i ich rodzin a światy wolontariuszy” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizujemy od 2005 r.

Misją naszego stowarzyszenia jest ”Wspieranie rozwoju dziecka i jego rodziny”. Od wielu lat prowadzimy działalność szkoleniową na rzecz osób zajmujących się opieką, wychowaniem i edukacją dziecka. Szkoleniami o tematyce pedagogiczno-psychologicznej obejmujemy m.in. rodziców, nauczycieli, dyrektorów, studentów, pracowników socjalnych a także wolontariuszy.

Nasze 3-letnie doświadczenie w realizacji projektu szkoleniowego „Światy dzieci i ich rodzin a światy wolontariuszy” przekonało nas o wartości i sensowności wspierania szkoleniami o tematyce psychoedukacyjnej tych osób, które bezinteresownie poświęcają się i oddają swój czas, troskę i uśmiech drugiemu człowiekowi.

Poleć