QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=508

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Jak usłyszeć głos seniora?
Praktyczny przewodnik po partycypacji obywatelskiej osób starszych
autor / autorzy
Zofia Komorowska, Maria Perchuć, Katarzyna Starzyk, Ewa Stokłuska
wydawca wydanie
Warszawa 2013

Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę odbiorców usług publicznych, jak i ogólnie – mieszkańców czy członków poszczególnych wspólnot lokalnych, a co za tym idzie ważną grupę obywateli, których głos powinien być brany pod uwagę przy projektowaniu polityk publicznych i szczegółowych działań podejmowanych przez samorządy i instytucje publiczne. Dotychczas jednak rzadko wyodrębniano seniorów jako grupę docelową procesów partycypacyjnych, a w realizowanych działaniach nieczęsto uwzględnia się szczególne potrzeby tej grupy, jeśli chodzi np. o organizację procesów konsultacyjnych. Niniejszy przewodnik przygotowaliśmy z myślą, że czas wprowadzić tę perspektywę do myślenia o włączaniu obywateli we współdecydowanie o ich wspólnotach.

Piszemy zatem o obszarach z zakresu polityk i usług publicznych, w których warto włączać osoby starsze w procesy decyzyjne (np. angażując seniorów w planowanie i recenzowanie usług publicznych, których są odbiorcami). Wskazujemy konkretne tematy dla procesów partycypacyjnych z udziałem osób starszych i podpowiadamy metody, z wykorzystaniem których takie działania można prowadzić. Prezentujemy również cztery gotowe do realizacji scenariusze działań włączających osoby starsze w procesy decyzyjne.

Poleć