QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=495

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie
„To działa!”
autor / autorzy
pod red. Mariusza Kołodziejskiego
wydawca wydanie
Łódź 2013

Wolontariat sam w sobie nie jest innowacją, ale jego zastosowanie w wybranej grupie może okazać się skuteczną metodą aktywizacji społeczno-zawodowej. Proponowana metoda polega na umożliwieniu osobom chorującym podejmowania pracy wolontarystycznej w procesie ich rehabilitacji. Przy czym istotne jest, aby wykonywana ona była w placówkach, których głównym obszarem działania nie jest zdrowie psychiczne.

Wykorzystanie wolontariatu jako formy aktywizacji jest nowatorskim rozwiązaniem, dotąd nie stosowanym w Polsce wobec osób chorujących psychicznie. Wynika to z ogólnego przekonania, że osoby chorujące psychicznie raczej same wymagają pomocy niż są w stanie pomóc innym. Ponadto, w społeczeństwie nadal pokutują błędne przekonania na temat osób chorujących psychicznie, a także strach przed kontaktem z chorującym. Ponieważ pracodawcy nie są świadomi podstawowych możliwości i ograniczeń osób chorujących, oceniają ich przez pryzmat stereotypów. Tymczasem posiadają oni bez wątpienia wiele atutów, z którymi jednak w żaden sposób nie są w stanie dotrzeć do pracodawców przez mur niewiedzy i stereotypowego myślenia. Stworzony podręcznik ma na celu pokazanie potencjału i możliwości osób chorujących psychicznie oraz zachęcanie do angażowania aktywizacji poprzez wolontariat.

Poleć