QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=480

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Atlas Dobrych Praktyk
autor / autorzy
Agnieszka Legat, Damian Wieczorek, Kamil Bobek
wydawca wydanie
Warszawa 2011

Wolontariat i wolontariusze stanowią ogromną siłą i dysponują wielkim potencjałem zmieniania świata na lepsze. Wolontariusze, poprzez swoje działania, kształtują swoje otoczenie i siebie samych. Często wydaje się nam, że jesteśmy zbyt mali i słabi, by rzeczywiście mieć na coś wpływ. Mamy przecież swoje własne zmartwienia i problemy, ciągle brakuje nam czasu – w jaki sposób moglibyśmy więc działać na rzecz innych? To wymaga wysiłku, konsekwencji, odpowiedzialności. Czy warto więc brać na siebie kolejne zobowiązanie?

Wolontariusze, których sylwetki zostały opisane w niniejszym Atlasie, spróbowali i podjęli ten trud. Z pewnością mieli swoje obawy, wątpliwości, chwile zwątpienia – są przecież ludźmi. Pokonali jednak te bariery i odkryli, że otwartość na drugiego człowieka i odpowiadanie na potrzeby otoczenia mogą być sposobem na życie. Nie jest to popularna postawa – często to siebie stawiamy na pierwszym miejscu, zaspokajamy swoje rosnące potrzeby i myślimy o swoim własnym dobrobycie. A może by tak rozejrzeć się wokoło i zobaczyć, co moglibyśmy zrobić dla innych?

Poleć