QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=412

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju
Przewodnik dla nauczycieli
autor / autorzy
pod red. Janusz Reichel, Przemysław Oczyp
wydawca wydanie
Warszawa 2011

Żywimy nadzieję, że przedstawione w niniejszym przewodniku informacje i narzędzia dostarczą nauczycielom kompleksowej wiedzy na temat CSR i zrównoważonego rozwoju, ułatwiając tym samym uwypuklenie tych zagadnień podczas zajęć szkolnych. Jednocześnie zachęcamy trenerów, organizacje społeczne, a także media do korzystania z przewodnika w celu przybliżania społeczeństwu istoty powiązań między problemami gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi, umożliwiając tym samym przygotowanie kolejnych pokoleń do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu gospodarczym kraju.

Poleć