QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=408

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem
Poradnik efektywnej współpracy
autor / autorzy
Natalia Ćwik, Justyna Januszewska
wydawca wydanie
Warszawa [2012]

Niniejszy poradnik stanowi syntezę naszych doświadczeń. Celem publikacji jest przedstawienie w przejrzysty sposób najważniejszych kwestii dotyczących relacji biznes – NGO w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Poradnik składa się z siedmiu części, z których każda stanowi autonomiczny rozdział, w związku z czym można go wykorzystać jako przewodnik typu krok po kroku lub skupić się jedynie na wybranych zagadnieniach, opisanych w poszczególnych rozdziałach. Przygotowaliśmy go z myślą o organizacjach pozarządowych, które pragną w sposób nowoczesny zarządzać sferą relacji z biznesem – organizacjach, które nastawione są nie tylko na pozyskiwanie funduszy, ale przede wszystkim na twórczą i profesjonalną interakcję, poszukiwanie płaszczyzn współpracy i efektywną realizację misji. Liczymy na to, że organizacje znajdą w nim cenne porady i wskazówki, które ułatwią im nawiązywanie trwałych i przynoszących wszechstronne korzyści relacji z biznesem.

Poleć