QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=318

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Profesjonalny senior - wolontariusz w organizacji pozarządowej
Podręcznik procedur
autor / autorzy
Beata Partyka, Agnieszka Piasecka
wydawca wydanie
[Wrocław 2011]

Zamierzeniem niniejszego podręcznika jest przedstawienie w przystępny sposób ścieżki angażowania osób starszych jako wolontariuszy w działania organizacji pozarządowych za pośrednictwem organizacji, która przejmuje na siebie rolę „organizatora” wolontariatu lokalnego dzięki zastosowaniu innowacyjnego narzędzia oceny kompetencji seniorów.

Opracowanie tej ścieżki wynika z doświadczeń zrealizowanego projektu „Profesjonalny senior – wolontariusz w organizacji pozarządowej” finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2011 roku. Pierwsza część podręcznika porusza temat wolontariuszy seniorów i potencjału, jaki mogą wnieść w rozwój organizacji pozarządowych. Poświęcono też kilka słów na temat stereotypów względem osób starszych, a także zalet jakie posiadają i jakie mogą być wykorzystane w kontekście zawodowym.

Druga część podręcznika skupia się na procesie oceny kompetencji oraz narzędziu, jakie zostało opracowane i dostosowane do potrzeb realizacji projektu. Różni się ono od innych wypracowanych do tej pory rozwiązań, ponieważ nie dotyczy monitorowania rozwoju kompetencji w trakcie odbywanego wolontariatu, jak w przypadku osób młodych, lecz koncentruje się na ocenie posiadanych kompetencji przed rozpoczęciem wolontariatu. Aspekt ten jest bardzo ważny w przypadku, kiedy wolontariat służy wykorzystaniu kompetencji, a nie ich nabyciu, a sami wolontariusze chcą wzmocnić własny potencjał w pracy na rzecz środowiska lokalnego.

Trzecia część podręcznika przytacza aspekty prawne wolontariatu, zakres praw i obowiązków organizacji pozarządowych oraz kilka praktycznych porad związanych z wprowadzaniem wolontariusza w działania organizacji.

Poleć