QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=28

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariusze - źródłem siły organizacji
autor / autorzy
Małgorzata Ochman, Paweł Jordan
wydawca wydanie
Baltimore 1997

Dlaczego wolontariat? Pytanie to zadają często osoby po raz pierwszy stykające się z tą problematyką. Kiedy cztery lata temu rozpoczęliśmy realizację programu nazwanego Centrum Wolontariatu, nasza wiedza na ten temat była bardzo ogólna. Doświadczenie zawodowe, praca z innymi w różnego rodzaju organizacjach podpowiadały nam, że może właśnie wolontariat jest sposobem na włączenie ludzi – obywateli w nurt życia codziennego, aktywnego współtworzenia rzeczywistości. Ludzie potencjalnie zainteresowani wolontariatem to renciści czy emeryci, mający bardzo rzadko  możliwości wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia, ludzie chcący coś zrobić dla dobra społeczeństwa lub też osoby młode, które właśnie zaczynają swoją zawodową karierę. Prawie każdy może zostać wolontariuszem. Pracę wolontarystyczną mogą wykonywać również osoby z pewnym upośledzeniem umysłowym – one też mogą wnieść swoje zaangażowanie.

Poleć