QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=238

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2011
autor / autorzy
pod red. Sławomir Nałęcz, Karolina Goś-Wójcicka
wydawca wydanie
Warszawa 2012

Niniejsza publikacja „Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym – 2011” prezentuje wyniki pierwszego w polskiej statystyce publicznej badania, mającego na celu pomiar społecznego oraz ekonomicznego znaczenia pracy dobrowolnie i niezarobkowo świadczonej poza własnym gospodarstwem domowym. Reprezentacyjne badanie ludności „Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym” (PNZ) zostało zrealizowane w pierwszym kwartale 2011 r. jako dodatkowy moduł Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności i objęło ponad 13 tysięcy osób w wieku 15 lat i więcej.

Poleć