QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=214

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Praca w zespole i współpraca z wolontariuszami
autor / autorzy
Damian Hamerla
wydawca wydanie
Warszawa 2008

Praca w zespole i współpraca z wolontariuszami, czemu poświęcona jest ta publikacja, to niezwykle odpowiedzialne wyzwania, do których należy być właściwie przygotowanym. Właściwie, czyli w taki sposób, by potrafić pogodzić wiele różnic pomiędzy osobami, które ze sobą współpracują i z którymi my współpracujemy. Różne osoby bowiem to różne charaktery, predyspozycje osobowościowe, zwyczaje, style pracy, temperamenty i wiele innych elementów mających wpływ na wspólne podejmowanie zaplanowanych działań.

Jak więc sprawić, by współpraca w zespole przebiegała w harmonijny sposób, a zaangażowanie wolontariuszy pozwalało na ich szczerą satysfakcję z wykonanych działań? Istnieje wiele sposobów na właściwe zapanowanie nad powyższymi kwestiami. Ze swej strony chciałbym zaproponować kilka rozwiązań praktycznych, na co dzień stosowanych w wielu organizacjach pozarządowych, gdzie się sprawdzają. Znakomitą część z nich osobiście wykorzystuję w swojej organizacji podczas realizacji projektów społecznych. W publikacji tej poświęcam także trochę miejsca kluczowym kwestiom mającym uniwersalne zastosowanie w wielu różnych sytuacjach, a dotyczące m.in. efektywnego zarządzania czasem, czy też wyborem priorytetów w działaniach.

Poleć