QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=208

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Prowadzenie wolontariatu w OPS
autor / autorzy
pod red. Marty Urban-Burdalskiej
wydawca wydanie
Olsztyn 2010

W skrypcie „Prowadzenie wolontariatu w OPS” postanowiliśmy skupić się na wolontariacie bezrobotnych klientów OPS i możliwościach jego finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to zgodne z potrzebami sygnalizowanymi przez uczestników naszego projektu. Rozdział dotyczący wolontariatu międzynarodowego niech będzie inspiracją dla OPS do korzystania w pracy socjalnej z dobrodziejstw wymian młodzieżowych po to, by motywować i aktywizować grupy młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ostatni rozdział publikacji zawiera 4 przykłady dobrych praktyk w Polsce ukazujących różnorodne sposoby na prowadzenie wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej.

Poleć