QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=182

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Wolontariat pracowniczy w polskich firmach - analiza zjawiska
Sposoby angażowania pracowników, bariery, korzyści
autor / autorzy
Kazimierz Żurek
wydawca wydanie
Warszawa 2011

Badania THINKTAN K, na podstawie których powstała niniejsza analiza, miały na celu ukazanie przede wszystkim dobrych praktyk wolontariatu pracowniczego w polskich firmach i korzyści z niego wynikających, ale również barier, które mogą przeszkadzać we wdrażaniu i przeprowadzaniu wolontariatu pracowniczego.

Badania zostały zrealizowane w formie pogłębionych wywiadów jakościowych (grupowych i indywidualnych) oraz obserwacji uczestniczącej przy udziale 11 firm angażujących się do tej pory w działania wolontariackie oraz jednej, która je dopiero planuje. W celach badawczych przeprowadzono także desk research polskich i zagranicznych publikacji poświęconych wolontariatowi pracowniczemu. Partnerem merytorycznym opracowania jest Centrum Wolontariatu.

Poleć