QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=177

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami
Zasady organizacji przyjaznej wolontariuszom
autor / autorzy
pod red. Wojciech Rustecki
wydawca wydanie
Warszawa 2011

Oddajemy w Państwa ręce praktyczny poradnik dotyczący współpracy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z wolontariuszami. Zawarliśmy w nim opisy ciekawych praktyk i standardy realizacji projektów wolontariackich. Nasze opracowanie pomóc ma w kształtowaniu umiejętności współpracy z wolontariuszami. Tymi, którzy wspierają instytucje i organizacje swoją codzienną pracą, ale także tymi, którzy angażują się w działania społeczne od czasu do czasu, od projektu do projektu.

Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami inicjuje cykl wydawniczy, w którym oprócz wskazówek, jak stworzyć organizację przyjazną wolontariuszom, pojawią się także publikacje i artykuły przedstawiające organizacje i projekty realizowane we współpracy z wolontariuszami. Poradnik przygotowaliśmy w oparciu o schemat wspólnie wypracowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, organizacje pozarządowe i instytucje oraz wolontariuszy, który określamy „cyklem współpracy organizacji/instytucji z wolontariuszami”. Podzielony na etapy – od przygotowania organizacji i instytucji (na potrzeby Poradnika nazywane „organizacjami”) do współpracy z wolontariuszem, przez przedstawienie oferty i jej promocję, organizację naboru wolontariuszy, wdrożenie wolontariusza w realizowany projekt, współpracę i motywowanie, po ewaluację jego pracy – zakłada odpowiedzialne zarządzanie zaangażowaniem społecznym. Takie, w którym wolontariusz jest aktywnym i twórczym uczestnikiem projektu, a nie tylko wsparciem do realizacji zadań „drugiej kategorii”.

W każdym z rozdziałów omawiamy kolejny etap współpracy z wolontariuszami, pokazując, że zaproponowany schemat stosować można w różnej skali. Starannie dobraliśmy więc wszystkie przykłady dobrych praktyk, tak by były one zrozumiałe zarówno dla organizacji realizujących projekty przy wsparciu tysięcy czy setek ochotników, jak i tych, które współpracują z kilkoma, a może nawet jednym wolontariuszem. Całość składa się na tzw. model idealny, do którego każda z organizacji może przyłożyć swoją „soczewkę” i dostosować go do swoich wymagań i warunków, w jakich działa.

Poleć