QR do tej strony

http://bibliotekawolontariatu.pl/?p=167

Czy wiesz że

każdy link do książki będzie prowadził do niej niezależnie od tego jak bardzo będzie się rozwijała biblioteka - dlatego możesz polecać książki swoim znajomym poprzez linki.
O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza?
Broszura Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
autor / autorzy
Kamil Bobek, Marta Żołędowska
wydawca wydanie
Warszawa 2011

Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek jaki wkładają ochotnicy w tego typu działalność, przynosi korzyści zarówno organizacjom pozarządowym, jak i samym wolontariuszom.

W 2003 r. uchwalona została ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), w której przedstawione zostały zasady współpracy organizacji pozarządowych z wolontariuszami. Ustawa wprowadziła ponadto możliwość angażowania wolontariuszy w instytucjach publicznych, przede wszystkim w organach administracji rządowej i samorządowej.

W dniu 25 lutego 2010 r., została ogłoszona ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poleć